Miran Kurspahić & Rona Žulj: Žrtve zemljopisa 2: Povratak žrtve

11. rujna 2011. u 20:00 Teatar &TD – velika dvorana / Ulaz: 50/25 kn studenti

Osnovno polazište za predstavu bio je hrvatski kulturni kompleks, koji su autori, parafrazirajući Brodskog nazvali “žrtvom zemljopisa”: unatoč tome što se zemljopisno nalazimo na Balkanu, Hrvati su uslijed tog kompleksa skloni tvrditi kako smo oduvijek bili dio europskog kruga, i prema tome definirati svoj odmak od “bizantinskih” i balkanskih susjeda. VIŠE


Leave a reply

Name (required)

Website