12. i 13. rujna 2011. / 20:00 Teatar &TD – polukružna / Ulaz: 40/20 kn studenti

Proces istražuje buku potkožnog u tijelu – buka kao misli, kao afekti, i kao percepcije. Buka je sveprisutna, a ta smetnja (interferencija) sadrži golem subverzivni ili čak revolucionarni potencijal. Kroz umjetničke amplifikacije materijala koji se obično smatra spinoffom, ostatkom ili otpadom i kao takav se smatra beskorisnim, otkriva se njegova skrivena ljepota i stoga ga je potrebno ponovno uzeti u razmatranje.

Mediji se koriste kao alati za zumiranje, da se lociraju mikro-pokreti i ritmovi potkožnoga, da se fokusira na čudne detalje kako bi se generirao široki kut koji otkriva bljesak drugačije stvarnosti. Aplicirajući repetitivne metode, kao sampling (ponovno korištenje starih zvukova) i looping (ponavljanje zvukova, videa, pokreta) otvara se prostor za pojavu nevidljivoga.

Pojačavajući potkožno otvara pitanje o mediju same izvedbe, i njenog potencijala da napravi neočekivani prekid s materijalnim uvjetima svoje vlastite produkcije. Može li ta performativna subverzija promijeniti vlastite parametere i kreirati alternativnu viziju stvarnosti? Pojačavajući potkožno je samo po sebi prag onoga što nije tamo (još), ali može biti dovedeno u vidokrug naše misli. U ovom slučaju kako bismo uživali u zori, horizont mora biti nijemo dvorište.

Pojačavajući potkožno nije koncert niti ples niti kazališna predstava. To je protestna pjesma tijela.

Koncept i režija: Julian Hetzel & Mala Kline

Pokret, akcija: Mala Kline

Audio, real time video, svjetlo, scena: Julian Hetzel

Programiranje: Timm Burkhardt

Dodatni dizajn zvuka: Marc Sauter

Dramaturški savjetnik: Igor Dobričič

Dizajn: Julian Hetzel

Fotografija: Thomas Lenden

Produkcija: Društvo Pekinpah – Kink Kong

Koprodukcija: DasArts, Studentski centar Zagreb- Teatar &TD

Partneri: Španski borci/EN-KNAP, Bunker Ljubljana

Leave a reply

Name (required)

Website